GWARANCJA

Gratulujemy trafnego wyboru i dziękujemy za zakup produktów z naszej oferty domków letniskowych i całorocznych.

Domy drewniane Woodenfactory są produkowane z zachowaniem wysokich norm jakościowych. Warto jednak mieć na uwadze, iż drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia. Zapobiegamy tym procesom już na etapie przecierania drewna w optymalny sposób, a następnie poprzez suszenie komorowe drewna w kontrolowanych warunkach, ,obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych, oraz naniesienie powłok ochronnych, zabezpieczających drewno przed wpływem warunków atmosferycznych i działaniem organizmów niszczących drewno.

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie 24 miesięcy licząc od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę obowiązuje gwarancja w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

Zgłoszenia reklamacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, listownie. W korespondencji należy podawać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Właściwości drewna jako materiału naturalnego.

 • Drewnianych elementów zawierających sęki mogące wypaść które nie stwarzają zagrożenia dla stabilności domku.

 • Różnic odcieni drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna.

 • Drewnianych elementów zawierających małe pęknięcia/ szpary (spowodowane wyschnięciem), które nie przechodzą na wylot i nie wpływają na strukturę domu.

 • Lekko skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane

 • Elementów domu, które mogą mieć na swojej powierzchni jakieś niestrugane obszary, różnice w kolorze, wycieki żywiczne i drobne ubytki.

 • Reklamacji wynikających wskutek niewłaściwie przygotowanego podłoża (przygotowania podstawy / wykonania fundamentu).

 • Reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w domu z własnej inicjatywy, takich jak zmiana kształtu elementów drewnianych i drzwi / okien z powodu niewłaściwej obróbki drewna; mocowania listew scalających zbyt sztywno  itp.

 • Reklamacji związanych z wprowadzeniem zmian w konstrukcji domu tj. zamontowania elementów uniemożliwiających ruchomość drewna
 • Reklamacji powstałych w skutek nie zabezpieczenia drewna środkami do ochrony drewna.

 • Reklamacje wynikające z gwarancji są uwzględniane w zakresie wymiany wadliwego materiału.

 • Jeśli dom został pomalowany lub  wykończony przez klienta – uznaje się, że wady, które były widoczne w momencie prowadzenia tych prac zostały zaakceptowane i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

  .