faq – najczęściej zadawane pytania

Chcę zbudować z Woodenfactory dom. Od czego zacząć?

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń +48 514 335 404 – opowiedz nam o swoim wymarzonym domu. Kolejnym krokiem z naszej strony będzie przygotowanie niezobowiązującej wyceny.

Dom na zgłoszenie bez pozwolenia - poradnik

1. PRZEPISY I ZASADY BUDOWY DOMÓW BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Od 2015 roku, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, można było postawić na działce obiekty rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskiwania  pozwolenia na budowę, wystarczało zgłoszenie zamiaru budowy. Jednakże, od 3 stycznia 2022 roku, zakres tej ustawy został poszerzony i teraz pozwala ona na budowę domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych również bez konieczności uzyskiwania formalnego pozwolenia. Warto jednak zaznaczyć, że zastosowanie tych przepisów może się różnić w zależności od przeznaczenia budynku.

2. JAKIE BUDYNKI MOŻNA POSTAWIĆ NA ZGŁOSZENIE?

Ważne: w przypadku budowy na zgłoszenie można wzniesieść dom o różnym przeznaczeniu. Cel budowy odgrywa ważną rolę i wprowadza liczne wytyczne dotyczące procedur formalnych. Zgodnie z nowymi przepisami budowlanymi, w przypadku budowy domu bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (na zgłoszenie), możemy wybrać jedno z dwóch przeznaczeń takiego domu:

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  –

Budynek mieszkalny jednorodzinny (caloroczny) może być dwukondygnacyjny. Od 2 stycznia 2022 r. z użytkowym poddaszem jednak nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej 90 m2, wliczając poddasze. Jeśli budujemy dom o powierzchni do 70 m2, nie potrzebujemy pozwolenia na budowę. W takim przypadku nie wymagany jest kierownik budowy ani prowadzenie dziennika budowy. Niemniej jednak, konieczne jest przygotowanie pełnego projektu budowlanego, co może być czasochłonne i kosztowne. Procedura zgłoszenia pozwala jednak rozpocząć budowę natychmiast po złożeniu projektu w Starostwie Powiatowym, bez konieczności czekania na decyzję urzędnika. Urzędnik nie ma prawa odrzucenia wniosku. Warto jednak pamiętać, że wszelkie błędy w projekcie lub na budowie ponosi Inwestor.

BRI – BUDYNEK REKREACJI INDYWIDUALNEJ czyli dom letniskowy, to obiekt przeznaczony na krótkotrwałe pobyty (do 180 dni w roku). Od 2 stycznia 2022 r. można budować takie budynki do 70 m2 powierzchni zabudowy, ale muszą one być parterowe i nie mogą mieć użytkowego poddasza. Antresola jest jednak dozwolona, jak to było wcześniej w przypadku domów o powierzchni 35 m2. W przypadku budowy BRI nie jest wymagany pełny projekt budowlany; wystarczy umieszczenie budynku na mapie, dostarczenie rysunków elewacji oraz wypełnienie prostego druku z urzędu.

3. BUDYNEK JEDNORODZINNY MIESZKALNY – WYTYCZNE:

 • Możemy zgłosić budowę obiektu, w którym projekt budowlany obejmuje budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z użytkowym poddaszem, którego całkowita powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m². Ten budynek może mieć dwie kondygnacje, ponieważ nowe warunki techniczne definiują poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jako kondygnację.
 • dom o pow. zabudowy do 70m2 musi być zgodny z miejscowym planuem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Do tej pory na wydanie warunków zabudowy czekało się kilka miesięcy, jednak od 2022 r. warunki zabudowy są wydawane w terminie do 21 dni.
 • Budynek może oddziaływać tylko na obszar, który jest zawarty na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Liczba tych budynków na jednej działce nie może przekraczać jednego budynku na każde 500 m² powierzchni działki.
 • Zgodnie z ustawą, projektowanie i budowa tych budynków wymaga przestrzegania określonych norm techniczno-budowlanych zawartych w warunkach technicznych dotyczących budynków i ich lokalizacji. To oznacza, że trzeba spełnić wymagania takie jak zachowanie odpowiednich odległości od granic działki inwestycyjnej, aby ograniczyć wpływ budowanego budynku tylko do obszaru tej konkretnej działki.
 • Wg ustawy, budowy domów o powierzchni do 70 m² będą przeprowadzane w ramach procedury zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. Zgodnie z artykułem 30a Prawa Budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej publikuje informację o takiej inwestycji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej przez okres trwający od 30 do 60 dni.
 • Budowa domów jednorodzinnych do 70 m² dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych podlega obowiązkowi (art. 41 i 43 Prawa budowlanego):
  • zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 • Wykonanie ww. obowiązków należy do inwestora. Do zgłoszenia budowy domu trzeba dołączyć:
  • projekt zagospodarowania terenu
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych
  • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy

Podsumowując, budowa domu na zgłoszenie jest podobne do uzyskiwania pełnego pozwolenia na budowę. Konieczne jest stworzenie projektu budowlanego, co jest procesem czasochłonnym i kosztownym, zwłaszcza w przypadku projektu indywidualnego i może trwać kilka miesięcy. Koszty takiego projektu zaczynają się zazwyczaj od 10 000 zł. Nawet jeśli korzystamy z gotowego projektu, to nadal musimy go dostosować do naszej działki i warunków lokalnych, co może zająć od 1 do 3 miesięcy. Ostatecznie, nawet przy zakupie gotowego projektu, dostosowanie go do konkretnych potrzeb i warunków terenowych jest procesem czasochłonnym i wymaga uwagi.

Mimo iż, zatrudnienie kierownika budowy ani prowadzenie dziennika budowy przy zgłoszeniu budowy domu mieszkalnego nie jest obowiązkowe, to nie zawsze jest to korzystne. Kierownik budowy pełni kluczową rolę w zapewnieniu, że budowany obiekt spełnia wszystkie przepisy, że firma budowlana realizuje projekt zgodnie z jego założeniami oraz dotrzymuje umowy. W przypadku braku wiedzy w zakresie budownictwa, kontrola działalności wykonawczej może być trudna, a różnica między błędem w realizacji a prawidłowym postępem prac może być niejasna. Kierownik budowy ma za zadanie nadzorować, czy budowa jest zgodna z projektem i dbać o nasze bezpieczeństwo w przyszłości. Bez obecności kierownika budowy, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w budowie, włączając w to potencjalne konsekwencje prawne.

4. BUDYNEK REKREACJI INDYWIDUALNEJ (BRI) – WYTYCZNE:

 • BRI musi być obiektem parterowym, wolnostojącym o pow. zabudowy nie przekraczającej 70m2. Dom nie może mieć użytkowego poddasza. Może za to mieć otwartą antresolę, dokładnie tak jak to do tej pory wyglądało przy domach 35m2.
 • Dom musi spełniać wymogi miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Ilość domków na każde 500 mkw. działki nie może być większa niż jeden.
 • Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi nie może być niższa niż 2,2 m.
 • Rozpiętość budynku może mieć maksymalnie 6m, a wysięg wsporników nie większy niż 2m.
 • BRI, potocznie nazywany domkiem letniskowym, jest obiektem do przeznaczenia tymczasowego, a pobyt w nim nie powinien łącznie przekraczać 180 dni w roku.
 • Jeśli w decyzji o planowanych zabudowaniach i zagospodarowaniu terenu lub w planie miejscowym nie zawarto wymogu zapewnienia dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej na danej działce lub bezpośrednio do budynku, to nie jest to wymagane.
 • Budynek nie musi zaspokajać własnych potrzeb mieszkaniowych. Może być wynajmowany, odsprzedany, jak również możemy zbudować kilka domów, pod warunkiem że będzie to 1 dom na każde 500 mkw. działki.
 • Przy budowie budynków rekreacji indywidualnej nie ma wymogów dotyczących parametrów energetycznych, takich jak izolacja ścian, dachu czy jakość okien. Również nie ma określonych wymagań odnośnie klasy odporności pożarowej ani klasy odporności ogniowej elementów budynków. Dlatego wybierając wykonawcę do takiego domu, należy szczegółowo zrozumieć, jakie technologie i materiały zostaną użyte. Warto zauważyć, że wielu wykonawców może celowo wykorzystywać słabsze materiały do budowy tych domów, ponieważ przepisy nie narzucają konkretnych standardów.

Podsumowując, proces budowy budynków rekreacji indywidualnej jest znacznie prostszy niż w przypadku budynków mieszkalnych, ponieważ nie wymaga pełnego projektu budowlanego. Wystarczy dostarczyć prosty formularz zgłoszenia budowy do urzędu, mapę z zaznaczonym miejscem budowy oraz kilka szkiców przedstawiających planowany kształt budynku. Całą tę dokumentację można zgromadzić w zaledwie kilka dni. Po złożeniu dokumentów oczekuje się przez 21 dni na ewentualne uwagi ze strony urzędu. Jeśli po tym okresie nie otrzymuje się żadnych wiadomości od starostwa powiatowego, można rozumieć, że otrzymano nieformalne zezwolenie na budowę i można przystąpić do prac.

5. GDZIE I WJAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ BUDOWE DOMKU LETNISKOWEGO (BRI)?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obiekty rekreacji indywidualnej do 70m2, możemy zgłosić w wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym. Jest to uproszczona procedura uzyskania zgody na budowę, dzięki której zaoszczędzimy mnóstwo czasu i nerwów. Wymogi w całym procesie nie są zbyt wyśrubowane, a wygląda to następująco:

 • Zgłoś się po mapę ewidencyjną (1:1000) w wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym. W tym samym urzędzie pobierz także formularz zgłoszenia oraz oświadczenia o własności posiadanej działki. Te dwa ostatnie dokumenty możesz też pobrać na stronie swojego Starostwa Powiatowego.
 • Poproś swojego wykonawcę domu o rzuty poziome, przekroje pionowe, oraz rzuty elewacji docelowego domu.
 • Na mapę ewidencyjną nanieś rzut domu. Mimo, że procedura zgłoszenia jest uproszczona, musisz pamiętać, że nadal obowiązują przepisy prawa budowlanego. Tzn., że musisz przestrzegać określonych odległości od granic działki. Te odległości różnią się w zależności od materiału użytego na elewacji budynku, rodzaju ścian (z oknami lub bez), a także odległości od różnych rodzajów dróg. Dlatego najlepiej jest skonsultować te odległości z architektem, aby upewnić się, że są one spełnione zgodnie z przepisami.
 • Wypełnione dokumenty, wraz z rysunkami elewacji domu, oraz z naniesionym rzutem domu na mapę ewidencyjną złóż w wydziale Architektury i Budownictwa w swoim Starostwie Powiatowym. Pamiętaj, aby zostawić do siebie numer telefonu, co pomoże w uzupełnieniu/poprawieniu dokumentów, gdyby coś się nie zgadzało.
 • Jeżeli po 21 dniach nie ma żadnego odzewu ze strony Starostwa, znaczy to, iż zostało udzielone “ciche zezwolenie”, które pozwala rozpocząć budowę domu.

6. W SKRÓCIE – CZY BUDUJĄC DOM BEZ POZWOLENIA POTRZEBUJĘ PROJEKT BUDOWLANY?

Dom letniskowy (BRI) do 70m2 na zgłoszenie nie wymaga projektu budowlanego.

Dom mieszkalny do 70m2 na zgłoszenie wymaga projektu budowlanego.

7. CZY DOM LETNISKOWY (BRI) MOŻE BYĆ CAŁOROCZNY?

Teoretycznie, nie jest to dozwolone, ale w praktyce często tak się dzieje. Przepisy dotyczące zgłoszenia zakładają, że można budować domy rekreacji indywidualnej o powierzchni do 70m2, gdzie pobyt ma charakter okresowy. Jednak nie jest jednoznacznie określone, czy w takim domu można się zameldować. Urzędy interpretują tę kwestię różnie i mogą odmawiać lub akceptować wnioski o meldunek w takich budynkach. Biorąc pod uwagę ich przeznaczenie rekreacyjne/letniskowe, zaleca się, aby nie przebywać w nich dłużej niż 180 dni w roku, bez względu na to, czy jest to 180 dni z rzędu czy rozłożone przez cały rok, zgodnie z preferencjami. Ponadto, takie domy można wynajmować bez problemu.

To nie ogranicza nas w żaden sposób, aby nasz dom był solidnie ocieplony i nadawał się do użytku przez cały rok. Warto zauważyć, że wiele domów o powierzchni około 35m2 na rynku jest słabo ocieplonych i zwykle przeznaczonych tylko na letnie miesiące. Na życzenie możemy docieplic każdy dom letniskowy tak by mozna w nim spedzać zimniejsze dni w roku. Możemy także dostosowac do norm określonych w rozporządzeniu WT2021.

8. CZY DOM LETNISKOWY (BRI) MOŻNA PRZEKSZTAŁCIĆ NA DOM MIESZKALNY?

Tak, warto rozważyć budowę domu jako obiektu rekreacji indywidualnej w prostszej procedurze, a następnie, po ukończeniu budowy, wystąpić o przekształcenie tego obiektu w dom mieszkalny. Ważne jest, aby początkowy dom letniskowy spełniał od razu wszystkie obowiązujące w 2021 roku standardy techniczne, które są wymagane dla domów mieszkalnych, takie jak odpowiednia wysokość parteru (min. 2,5 m), zgodność z przepisami dotyczącymi schodów, właściwa izolacja ścian, dachu, okien, drzwi, itp. Przekształcenie takiego domu jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ po ukończeniu budowy możemy załatwić wszelkie formalności bez presji czasowej.

9. JAKIE INNE OBIEKTY MOŻNA BUDOWAĆ NA ZGŁOSZENIE BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

 • Wolnostojące budynki gospodarcze parterowe, wliczając garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2. Na działce nie mogą powstać więcej niż dwa takie obiekty na każde 500 m2 powierzchni działki.
 • Wiaty o pow. do 50m2, które są posadowiona na działce, gdzie znajduje się budynek mieszkalny. Na każde 500 m2 działki może powstać jedna wiata.
 • Przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35m2.
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.
 • Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3.
 • Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50m2.
 • Kanalizacje kablowe.

Źródło:

 

Co znajduje się w podstawowej cenie produktu?

Podstawowe ceny produktów, w zależności od wersji zawierają: konstrukcję drewniana, izolację, pokrycie dachowe, podłogę, okna i drzwi, montaż. W cenie podstawowej nie znajdują się: transport, malowanie, wod-kan. I elektryka oraz inne modyfikacje konstrukcji i przygotowanie podłoża.

Z jakiego drewna wykonane są domy i biura?

Nasze produkty są wykonane ze suszonego komorowo i czterostronnie struganego drewna świerkowego certyfikowanego. Drewno jest gładkie i nie wymaga dodatkowej obróbki przed i w trakcie montażu. Drewno nie jest fabrycznie impregnowane, impregnacji dokonuje się w trakcie montażu.

Jaki jest termin realizacji ?

Najkrótsze terminy realizacji mamy zazwyczaj na początku i na końcu roku – jeżeli zależy Państwu na szybkiej budowie domku bądź domu, sugerujemy zakup w tym czasie.

Jaki jest czas oczekiwania na zamówienie?

W zależności od rodzaju konstrukcji czas oczekiwania wynosi od kilka tygodni do kilku miesięcy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i złożenia zapytania o obecne terminy montaży.

Czy są możliwe opóźnienia w dostawie/budowie domku?

Tak, opóźnienia się zdarzają, zazwyczaj wynikają z przyczyn niezależnych od nas np. z powodu złych warunków atmosferycznych. Przez złe warunki atmosferyczne rozumiemy: silny wiatr o szybkości przekraczającej 10 m/s, silny mróz (poniżej –10ºC), oblodzenie, gęstą mgłę, opady deszczu i śniegu, burzę i wyładowania atmosferyczne. Jako rzetelna firma zobowiązujemy się do informowania o wszelkich opóźnieniach oraz podejmujemy prace w najbliższym możliwym terminie.

Ile czasu trwa montaż?

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań czas budowy trwa ok. 10 do 30 roboczych. Dokładny czas zależy od wielkości domu i rodzaju wykończenia.

W jakiej technologii budowane są domy Woodenfactory?

Nasze domy budujemy w systemie szkieletu kanadyjskiego.

Jaka jest grubość ścian domku?

Domki lub domy mogą mieć różną grubość w zależności od czasu i pory roku użytkowania bądź w zależności od tego jaki współczynnik cieplny chcemy uzyskać. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki TECHNOLOGIA.

Jak ogrzewane są domy Woodenfactory?

Dom może być ogrzewany na różne sposoby. Można zamontować grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe, maty na podczerwień. W domu może zostać zamontowany kominek lub klimatyzacja. Wszystko zależy od Państwa potrzeb. 

Co muszę mieć przygotowane przed przystąpieniem do budowy domu ?

Przygodę z własnym domkiem należy zacząć od kupna działki. Budową domu zajmie się Woodenfactory.

Czy mogę liczyć na rabat jeśli zamówię budowę kilku domów w tej samej lokalizacji?

Budowa kilku domów w tej samej lokalizacji jest uproszczeniem dla naszej firmy, dzięki takiej sytuacji nasze koszty spadają i wówczas możemy udzielić rabatów na budowę domów.

Czy domki i biura nie wymagają pozwolenia budowlanego?

Ustawa prawo budowlane precyzuje rodzaje konstrukcji do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz warunki jakie musi spełnić budynek żeby można było go wybudować na zgłoszenie lub nawet bez zgłoszenia.

Czy domki można wybudować z pozwoleniem budowlanym?

Tak, domki można wybudować zarówno na zgłoszenie jak i z pozwoleniem na budowę. Jeżeli domek miałby być budowany jako dom jednorodzinny w finalnym projekcie mogą nastąpić zmiany, domek budowany jako mieszkalny jednorodzinny musi spełniać określone normy, które się zmieniają.

Domki drewniane, a silny wiatr.

Jeżeli domek ma być stawiany w miejscu gdzie jest narażony na silny wiatr, powinien być dodatkowo zabezpieczony. Za właściwe zabezpieczenie budynku odpowiada inwestor, chyba, że treść zawartej umowy stanowi inaczej.

Czy domek nadaje się do mieszkania przez cały rok?

W przypadku planów przebywania w domku przez cały rok należy zadbać o zmniejszenie strat ciepła – poprzez zastosowanie stolarki pcv lub drewnianej premium oraz o grubszą izolację podłogi, ścian i dachu. Należy też przemyśleć metodę ogrzewania domku oraz przemyśleć wentylację.

Czy w trakcie montażu jest potrzebna woda?

Dostęp do wody nie jest konieczny w trakcie montażu, aczkolwiek jeżeli jedną z realizowanych usług jest przygotowanie podłoża punktowego to wymagamy aby na miejscu budowy był dostępny co najmniej 1m3 wody.

Czy w trakcie montażu jest potrzebna energia elektryczna?

Tak, w trakcie montażu jest niezbędna energia elektryczna. O braku dostępu do prądu w miejscu montażu należy nas niezwłocznie powiadomić.

W jaki sposób należy przygotować podłoże pod konstrukcje?

W zależności od wielkości budowanego domu lub domku rekomendujemy: bloczki betonowe, fundament punktowy, płyta fundamentowa lub pełen fundament. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu doprecyzowania posadowienia. Informacje kontaktowe znajdą Państwo w dziale kontakt.

W trakcie montażu pada deszcz lub śnieg, co teraz?

Jeżeli jest to delikatna mżawka lub niewielki opad śniegu to prace trwają nadal, w przypadku silnych opadów prace zostają przerwane a materiał zabezpieczony.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem montażu?

Przed montażem konstrukcji należy zadbać o poprawne przygotowanie podłoża, wjazd na miejsce budowy oraz o dostęp do energii elektrycznej. W przypadku braku lub problemami z którymkolwiek prosimy nas niezwłocznie powiadomić.

Kiedy następuje malowanie elewacji?

Jeśli zlecasz malowanie domku nam, deski malujemy u siebie obustronnie i dwukrotnie. Jeśli planujesz malowanie domku samodzielnie wykonaj to niezwłocznie po skończonym montażu domku.

Jakie kupuję okna w standardzie?

W standardzie jest stolarka PCV dwuszybowa, 5-komorowa. Za dodatkową opłatą można wymienić okna na trzyszybowe. Jeśli chciałbyś w swoim domu mieć okna drewniane lub aluminiowe skontaktuj się z nami. Wybierając okna trzyszybowe stawiamy na znaczące oszczędności na ogrzewaniu, jest to stolarka przystosowana do wykorzystania w domach energooszczędnych.

Czy szprosy są w cenie okien?

W oknach PVC są za dodatkową opłatą.

Czy można domówić w domku drzwi pełne zamiast przeszklonych?

Oczywiście, jest taka możliwość. Przy składaniu zamówienia prosimy poinformować nas o tej zmianie.

Czy domek można dodatkowo ocieplić?

Ocieplenie czy też wykonanie izolacji jest jedną ze standardowych usług oferowanych przez nas do każdej konstrukcji. Nasze konstrukcje ocieplamy wełną mineralną i dodatkowo płytą PIR.

Czy domek jest kotwiony do podłoża w trakcie montażu?

Domki są obiektami wolnostojącymi i standardowo nie są kotwione w trakcie montażu. Kotwienie można wykonać we własnym zakresie lub zlecić to nam.

Czy istnieje możliwość zakupu na raty?

Niestety nie oferujemy płatności ratalnych. O taką możliwość finansowania zakupu domu lub domku zapytaj w swoim banku.

Jaka jest gwarancja na konstrukcje?

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze konstrukcje i usługi. Dodatkowo klient otrzymuje gwarancje producenckie, dla przykładu jeśli producent pokrycia dachowego udziela 20 letniej gwarancji to nasz klient również taką gwarancję otrzymuje.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje materiały oraz wykonywane przez nas usługi, jeżeli jesteśmy wykonawcą usług. Gwarancja nie obejmuje również materiału, który został już przetworzony przez Zamawiającego, gdzie przez przetworzenie rozumie się pocięcie lub pomalowanie. Po więcej informacji przejdź do zakładki GWARANCJA.

Co nie podlega gwarancji?

Nie uznajemy za wady zdrowych sęków, pęknięć drewna oraz zmiany objętości w granicach normy, czyli pęcznienia oraz schnięcia, które to procesy wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna i są wywołane między innymi wpływem zmiennych warunków atmosferycznych w których użytkowany jest produkt. Wymienione procesy nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu. Gwarancją nie jest objęta regulacja okien i drzwi w domu oraz szpary powstałe w podłodze (do momentu wyjścia deski z pióra) w wyniku jej schnięcia i pęcznienia.

Gdzie zgłosić reklamacje?

Reklamację można zgłosić osobiście w siedzibie firmy, korespondencyjnie na adres Woodenfactory Sp. z o.o. 64-020 Piotrowo Drugie 15 oraz e-mailowo na adres: sprzedaz@woodenfactory.pl Dobrze w momencie zgłaszania reklamacji posiadać zdjęcia produktu obrazujące uszkodzenia.

Ile czasu trzeba czekać na serwis?

Po zgłoszeniu reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w terminie 14 dni. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad istotnych na koszt własny, w terminie 90 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

Co oznacza stan deweloperski?

Stan deweloperski obejmuje wykonanie podłogi wykończonej panelami podłogowymi, wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne, w środku pokryte płytą G-K nieszpachlowaną, a z zewnątrz deską elewacyjną. Dach pokryty papą, bądź blachą na rabek, instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną oraz montaż okien i drzwi. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące stanu deweloperskiego znajdą państwo na podstronie „Nasza technologia”.

Czy cena obejmuje projekt budowlany?

Nie, cena nie obejmuje projektu budowlanego, więc w przypadku chęci uzyskania pozwolenia na budowę trzeba dodatkowo zakupić projekt budowlany.

Jak wyglądają procedury zgłaszania domku do 35m2?

Od 2015 roku zniesiono konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla budynków nie przekraczających 35m2.  Zazwyczaj wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia i nakreślić na mapie gdzie mniej więcej chcemy postawić nasz domek. Domki na zgłoszenie mogą być tylko parterowe lecz niektóre urzędy wydają zgodę na poddasze nieużytkowe które w późniejszym czasie może zostać przekształcone w użytkowe, zaś inne pozwalają tylko na antresole. Dlatego warto zapytać wcześniej w konkretnym urzędzie pod który podlega działka, na co pozwalają i co trzeba przygotować.

Na jakim obszarze budujecie domy Woodenfactory?

Nasze produkty budujemy na terenie całego kraju oraz w wybranych Państwach w Europie.

Masz więcej pytań?